TimeCrimes

Genre: Gyser
Længde: 92 minutter
Sprog: Spansk
Undertekster: Dansk

Da Hector en dag sid­der i sin have, får han i sin kik­kert øje på en ung smuk kvin­de der er ved at tage tø­jet af i den nær­lig­gen­de skov. Han un­der­sø­ger sa­gen nær­me­re og fin­der hen­de lig­gen­de be­vidst­løs på jor­den. Da han vil hjæl­pe hen­de, bli­ver han an­gre­bet af en mand be­væb­net med en saks og med ban­da­ge bun­det rundt om ho­ve­d­et. Man­den jag­ter ham ind i et la­bo­ra­to­ri­um og plud­se­lig fin­der Hector sig selv en time til­ba­ge i ti­den. Hur­tigt skal det vise sig, at Hector er hav­net i en tids­ma­ski­ne, der bli­ver ved med at ko­pi­e­re ham selv igen og igen - men hvem er egent­lig den ægte Hector?

 

ORIGINALTITEL: Los cronocrímenes
INSTRUKTØR: Nacho Vigalondo
MEDVIRKER: Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga
PRODUKTIONSLAND: Spanien
ÅRSTAL: 2007

 
Timecrimes